Beroepsvereniging

Beroepsvereniging Runningtherapie Nederland

HET BELANG VAN SAMEN

De Beroepsvereniging Runningtherapie Nederland (BRTN) is de landelijke beroepsvereniging voor Runningtherapeuten. De BRTN is opgericht om het vak van Runningtherapeut te ontwikkelen, de kwaliteit te bewaken en Runningtherapie als behandelmethode verder uit te dragen. Per 1 januari 2018 is de stichting omgezet in een beroepsvereniging.

Doelstellingen en activiteiten

De BRTN streeft naar grotere landelijke bekendheid van Runningtherapie als duurzame (complementaire) behandelmethode. De BRTN zet zich in voor het behartigen van de (individuele en collectieve) belangen van de leden op vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied door het ondersteunen van de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in het veld van runningtherapie. Daarvoor onderneemt de BRTN de volgende activiteiten:

  • Bemiddelen tussen zorgverzekeraars en Runningtherapeuten over belang en effectiviteit van Runningtherapie;
  • Certificering en bevorderen deskundigheid van leden en zodoende kwaliteitsbewaking van Runningtherapie;
  • Ontwerpen en distribueren van media en middelen ter promotie en presentatie van Runningtherapie;
  • Inzetten van social media en de nieuwsbrief voor het onderling uitwisselen van informatie en ervaringen;
  • Gezamenlijke inkoop van bij- en nascholingstrajecten zoals EHBO-diploma, loopscholing etc
  • Organiseren van landelijke en lokale activiteiten voor leden (o.a. Netwerkdagen, Landelijke Dag van de Runningtherapie en de jaarlijkse RT loopwedstrijd);
Lidmaatschap: opleiding, certificaat en registratie

Om lid te kunnen worden van de BRTN dien je allereerst een opleiding tot Runningtherapeut te volgen: runningtherapie.nl of runningtherapie.be of van Sonnevelt opleidingen. Na een geslaagde afronding van de opleiding ben je een gecertificeerd (erkend) runningtherapeut en kun je lid worden van de BRTN. Inschrijfkosten om lid te worden bedragen 25 euro.

De jaarlijkse contributie voor lidmaatschap bedraagt 150 euro

Wil je vervolgens ook een geregistreerde Runningtherapeut worden dan zul je eerst de registratieprocedure moeten doorlopen en dient je runningtherapie-praktijk te voldoen aan een aantal eisen (zie registratie). Als je hieraan voldoet kun je je aanmelden voor een registratie en wordt je na goedkeuring als ‘erkend en geregistreerd’ lid van de BRTN vermeld op deze website. Inschrijfkosten voor registratie bedragen eveneens 25 euro.

Eisen aan registratie als lid BRTN

Het behalen van een certificaat van een opleiding Runningtherapie is de basis van een BRTN-registratie. Voor een registratie toetst de BRTN een runningtherapiepraktijk op 4 onderdelen:

  • Je praktijk opereert vanuit een duidelijke missie en visie;
  • Je bent in bezit van certificaat cursus Runningtherapie, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, reanimatie/AED-diploma, ondertekening gedragscode BRTN, klachtenregeling, calamiteitenplan, voortgaande scholing;
  • Je kwaliteit is gewaarborgd door een transparante administratie, een cliënt-volgsysteem, geboekstaafde resultaten en evaluaties per cliënt;
  • Je bent aantoonbaar in bezit van competenties op het gebied van: psychotherapie, farmacotherapie, inspanningsfysiologie, therapeutische gespreksvoering, trainingsleer, blessurepreventie, ademhaling.

Indien je de procedure voor registratie als BRTN-lid wilt starten, download dan hier de lijst met benodigde documenten. Er zijn enkele modellen die de registratie ondersteunen: model calamiteitenplan, modelformulier klachtenprocedure, werkwijze missie en visie praktijk.

Als je eenmaal BRTN-lid bent krijg je ook een profiel op deze website. Je staat dan als 'lid' op de website. Je kunt ook opgenomen worden in het register van de BRTN. Je bent dan een 'geregistreerd runningtherapeut'. Hiervoor moet je eerst lid worden van de BRTN. De mogelijkheid om geregistreerd runningtherapeut te worden vind je na het inloggen in de linker menubalk.