Registratie

De SRTN heeft als één van haar centrale doelstellingen het waarborgen van de kwaliteit van runningtherapie. Uitgangspunt is dat het certificaat van de cursus runningtherapie slechts de basis en het begin is van een door de SRTN erkende runningtherapie-praktijk. De SRTN heeft in een protocol vastgelegd op welke onderdelen zij een runningtherapie-praktijk toetst. Het betreft de volgende 4 onderdelen:

  • Je praktijk opereert vanuit een missie en visie
  • Je bent in bezit van de volgende zaken: certificaat basiscursus RT, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, reanimatie/AED-diploma, ondertekening gedragscode SRTN, klachtenregeling, calamiteitenplan, voortgaande scholing.
  • Je kwaliteit is ook gewaarborgd door: een transparante administratie, een cliënt-volgsysteem, geboekstaafde resultaten en evaluaties per cliënt.
  • Je bent aantoonbaar in bezit van competenties op het gebied van: psychotherapie, farmacotherapie, inspanningsfysiologie, therapeutische gespreksvoering, trainingsleer, blessurepreventie, ademhaling.

Indien je de procedure tot geregistreerd runningtherapeut wilt starten, download dan hier het stappenplan registratie . Er zijn enkele modellen die de registratie ondersteunen:

Download hier het aanvraagformulier registratieprocedure . Mail je formulier plus een digitale kopie van de gevraagde bewijsstukken naar registratie@runningtherapie-nederland.nl. Op grond van het dossier dat je overhandigt zal de commissie je van harte registreren of adviseren op punten waarop je aanvraag nog tekort schiet. Veel succes.

Er bestaat overigens nog weleens wat verwarring over de term geregistreerd versus gecertificeerd runningtherapeut. In dit stroomschema kun je zien wat de verschillen zijn.