10 redenen om deel te nemen

De Stichting Runningtherapie Nederland heeft de volgende missie en visie vastgesteld:

 • De Stichting Runningtherapie Nederland (SRTN) is opgericht om het vak van runningtherapeut te ontwikkelen, de kwaliteit te bewaken en runningtherapie uit te dragen.
 • De SRTN bevordert de deskundigheid van de aangesloten runningtherapeuten door het aanbieden van o.a. scholing, netwerkdagen en een registratieprocedure.
 • De SRTN streeft naar grotere landelijke bekendheid van runningtherapie als duurzame behandelmethode.

Na het voltooien van de opleiding Basismodule Runningtherapie staat het iedere oud-cursist vrij zich te vestigen als RT. Maar er zijn heel wat voordelen te behalen. De Stichting Runningtherapie Nederland onderscheidt in navolging van haar statuten 10 redenen om deelnemer te worden van de stichting:

 1. deskundigheidsbevordering en nascholing van de RT'en
 2. kwaliteitsbewaking en certificering van RT (vaststellen, bewaken en toetsen van criteria en eisen t.b.v. een gecertificeerde RT, vaststellen leveringsvoorwaarden RT)
 3. gezamenlijke inkoop van bij- of nascholingstrajecten (zoals EHBO-diploma, loopscholing etc.)
 4. stimuleren tot en deelname aan wetenschappelijk onderzoek aangaande de effectiviteit van RT (o.a. deelname aan onderzoeken, eigen publicaties)
 5. promotie RT in het veld van: zorgverzekeraars, doorverwijzers en cliënten
 6. ontwikkelen van producten die de lokale RT-praktijk ondersteunen (o.a. promotie- en presentatiematerialen, verwijsblokjes, kleding, verzekeringen etc)
 7. stimuleren van vindbaarheid van RT'en (o.a. via website)
 8. verzorgen platform waarop actieve RT'en hun praktijkervaringen kunnen uitwisselen (o.a. via jaarlijkse netwerkdagen, via deze website)
 9. verzorgen interne communicatie over ontwikkeling SRTN, ontwikkelingen in RT, acceptatie van RT in het veld, uitwisseling geslaagde projecten en best practices etc (o.a. via digitale Nieuwsbrief, via netwerkdagen etc)
 10. organiseren van activiteiten voor aangesloten leden die binding met elkaar, RT en de SRTN versterken (o.a. via jaarlijkse loopwedstrijd).

Deze 10 punten zijn terug te brengen tot drie herkenbare kernbegrippen: Kwaliteit, onderzoek en promotie.