Over Stichting Runningtherapie Nederland

De Stichting Runningtherapie Nederland (afgekort SRTN) is opgericht op 18 november 2009 en heeft ten doel:

  • Het introduceren en in stand houden van een landelijk register voor (gecertificeerde) runningtherapeuten en in verband daarmee het opzetten en verzorgen van een kwaliteits - volgsysteem op het terrein van Runningtherapie, dit in verband met het behoud van de certificering.
  • Het bevorderen en promoten van Runningtherapie.
  • Het bemiddelen tussen zorgverzekeraars en runningtherapeuten in het kader van de zorgverlening op het terrein van Runningtherapie.
  • Het ontwerpen en distribueren van zaken en middelen die direct verband houden met het aanbieden van Runningtherapie.
  • Het ondersteunen van runningtherapeuten in alle facetten van de bedrijfsvoering en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.